Web Design Package
   


........ MAP - PALANITEMPLES

On the Palani Hill: The temples of:

 1. Dandâyudhapâni Swâmi
 2. Malai-kolundu Sivan and Malai Nachiamman
 3. Bhuvaneshwari (Durga) and Saint Bhogar

On the Hill-steps:

 1. Kuravadi-Velavar
 2. Idumban
 3. Vyavipuri-Durai
 4. Kannimar
 5. Valli-Amman near the Ariyar Mandapa

Tiru Avinankudi and at the Adivaram:

 1. Kulandai Velayudhar
 2. Ankili Parameswarar
 3. Vîlîswarar
 4. Patha-Vinayakar
 5. Mînakshi-Sundareswarar

On the Giri-Veethi:

 1. Vîra Durga-North Giri Veethi
 2. Vana Durga - South Giri Veethi
 3. Rakkala-matam Vinayagar
 4. Durga on the West Giri-Veethi

Palani Town

 1. Periyanayakiamman, Muttukumaraswami and Kailasanathar Temples
 2. Uttara Vinayakar
 3. Kosala Vinayakar
 4. Patini Vinayakar (Vyapuri tank bund)
 5. Aparanji Vinayakar
 6. Lakshminarayana Perumal
 7. Venugopala Perumal
 8. Pattathu Vinayagar

On the Shanmukha-nadi

 1. Peniya-Avudayar
 2. Nava-graha on the Bathing Ghat
 3. ûr-Nachi-amman on the Varatama-ma-nadi

The Idumban Hill

 1. Kalinga-pârai-Subramaniar

Kodaikanal Hills

 1. Kuriñji Andavar Temple, Kodaikanal
 2. Velappar Temple, Poompârai

Other Temples

 1. Vâgîsvara Swami Temple, Kîranur
 2. Alakiya Chockanatha Perumal Temple, Kîranur
 3. Cholîsvara Swami Temple, Ayakudi
 4. Ahobila Varadaraja Perumal Temple, Bâlasamudaram
 5. Kulandai Velappar Temple, Oddanchatram
 6. Vinayagar Temple, Palayam

 

 

   
© 2005 - 2008 Palanitemples.com. All rights reserved.
Site Developed: www.swasc-india.com

Home | Contact Us | Online Pooja | Donation | Advertise with us